Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas