Pirkimų tvarka

 

Viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir jo pakeitimais, taip pat Jotainių socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

2012 metai

Jotainių socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 Maisto produktų pirkimo sąlygos

Maisto produktų lentelės

Daržovių pirkimo sąlygos

Vaistų pirkimo sąlygos 2012m.

Keltuvo sąlygos

Elektros sąlygos elektros

Mėsa ir mėsos gaminiai sąlygos

2013 metai

DEGALŲ PIRKIMO dokumentai

Jotainių socialinės globos namų supaprastintų viešų jų pirkimų taisyklės

Duona, žuvis, daržovės sąlygos

Pieno sąlygos

Duona, žuvis, daržovės lentelė

Pieno lentelė

Sąlygos įvairių maisto produktų 2013_m.

Sąlygos vaistų 2013 m.

2014 metai

Jotainių socialinės globos namų viešųjų pirkimų taisyklės

Pieno produktų pirkimo sąlygos

Pieno produktų pirkimo lentelė

Elektros sąlygos

Neskelbiami mažos vertės pirkimai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos daržovės

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos duona ir duonos gaminiai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos įvairūs maisto produktai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos mėsa

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos perdirbti vaisiai ir daržovės, sultys

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos žuvis

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos švieži vasiai ir daržovės

Informacija apie įvykdytus pirkimus 2014 m.

2015 metai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos sūriai ir desertai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo salygos įvairūs maisto produktai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo salygos švieži vasiai, daržovės

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo salygos žuvis ir žuvies gaminiai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo salygos daržovės

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo salygos duona ir duonos gaminiai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo salygos mėsa

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo salygos perdirbti vaisiai ir daržovės, sultys

Asmens higienos gaminiai, valymo priemonės ir kitos prekės.  Pirkimo sąlygos

Informacija apie aukcioną 2015 m. birželio 16 d. 10.00 val.

2016 metai

2016 m. taisyklės

Degalų pirkimo dokumentai

Darbų pirkimas Dvaro g. 1 pirkimo sąlygos

Mėsa ir mėsos gaminiai pirkimo sąlygos

Įvairūs maisto produktai pirkimo sąlygos

Pieno pirkimo sąlygos

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos vaistai

2017 metai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos duona ir duonos gaminiai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos įvairūs maisto produktai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos mėsa

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos sūriai ir desertai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos vaistai

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos drabužiai ir avalynė

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos sauskelnės ir higienos prekės

Apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygos šiluma

2018 metai

Informacija apie aukcioną 2018 m. vasario 12 d. 10.00 val.

2019 metai

Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų

 

Pakeisti teksto dydį